Chiêm Hóa: MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc giám sát công tác vệ sinh môi trường tại một số khu dân cư

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 - 17:03

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2020, vừa qua, Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) đã tổ chức giám sát về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tổ dân phố Vĩnh Thịnh, Vĩnh Bảo và Vĩnh Quý.


    Đoàn giám sát do Uỷ ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc chủ trì đã trực tiếp kiểm tra một số hộ kinh doanh, các hộ gia đình ở khu dân cư, trong đó tập trung giám sát việc triển khai xây dựng mô hình xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, công tác vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác thải, khơi thông cống rãnh…
      Qua giám sát cho thấy các tổ dân Phố, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như thông qua các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, tuyên truyền trên hệ thống loa tuyền thanh; trực tiếp đến các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn khu dân cư. Qua đó đã làm thay đổi nhận thức, cách làm của người dân, tại các khu dân cư, thực hiện công tác gữi gìn vệ sinh môi trường; thu gom rác, đổ rác đúng nơi quy định, hàng ngày các hộ gia đình tự quét dọn đảm bảo vệ sinh khuôn viên nhà ở. Tổ dân phố, ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thường xuyên tổ chức cho các hộ gia đình tổng vệ sinh chung mỗi tháng hai lần. Việc triển khai xây dựng mô hình xử lý rác thải và chống rác thải nhựa cho thấy, phong trào đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân. Nhiều hộ dân đã chủ động tham gia các hoạt động, buổi sinh hoạt, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm tuyến đường hoa, cam kết hạn chế dùng túi nilon khó phân hủy, thu gom, xử lý đối với rác dễ tiêu hủy ngay tại nhà, không vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng...  

 

 

Đoàn giám sát của MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức giám sát về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh


      Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, đôn đốc một số điểm ở các khu dân cư vẫn còn tình trạng hệ thống rãnh thoát nước xuống cấp nghiêm trọng; việc thu gom, đổ rác thải ở một số hộ gia đình chưa đúng nơi quy định. Đặc biệt trong vực Bó Cối, thuộc tổ Vĩnh Bảo có 40 hộ dân sinh sống, nhưng việc thu gom rác thải của Chi nhánh cấp thoát nước và dịch vụ môi trường huyện chưa đến tận nơi vận chuyển, do đó một số hộ gia đình còn đổ rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung...

                                                    Nguyễn Thị Phương Anh
                                          Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc


Tổng số: 1006 | Trang: 1 trên tổng số 101 trang  

Xem tin theo ngày:   / /