Chiêm Hóa: Khu dân cư Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ duy trì tốt mô hình tự quản về bảo vệ môi trường

Thứ Năm, 20/10/2022 - 20:09 Đã xem: 1076

Thời gian qua, Tổ tự quản “Bảo vệ môi trường” khu dân cư Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) thường xuyên duy trì hoạt động, tiếp tục hưởng ứng Phong trào “Chiêm hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn.

Nhân dân khu dân cư thôn Hùng Dũng tham gia làm gạch sinh thái từ rác thải nhựa

 

    Đến nay, tổ tự quản ở khu dân Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ có 169 thành viên, được phân thành 06 nhóm. Trưởng ban công tác Mặt trận là tổ trưởng, Phó ban công tác Mặt trận là tổ phó, trưởng các chi hội đoàn thể và các hộ gia đình của khu dân cư là thành viên. Hàng tháng, tổ tự quản phối hợp với Ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất và sinh hoạt, từng bước giảm thiểu và tiến tới không dùng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt của nhân dân. Qua đó các hộ gia đình đã tự giác phân loại rác thải làm 2 loại, rác hữu cơ và rác vô cơ. Đối với rác hữu cơ, các hộ gia đình tận dụng ủ men vi sinh làm phân bón; đối với rác vô cơ, túi nilon sẽ thu gom làm gạch sinh thái xây bồn hoa ở khu dân cư. Từ năm 2019 đến nay, Tổ tự quản của khu dân cư thôn Hùng Dũng ước tính đã xử lý được gần 03 tấn rác thải nhựa, đóng được gần 4.000 viên gạch sinh thái. Số gạch sinh thái này được đem đi xây cổng Nhà văn hóa và khuôn viên các nhà văn hóa trên địa bàn xã…
    Với mô hình tự quản về phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa, khu dân cư Hùng Dũng, xã Hùng Mỹ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo", góp phần xây dựng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra./.

                                                                     Hà Hướng Dương
                                                         Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hùng Mỹ

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 4558 | Trang: 1 trên tổng số 456 trang  
Xem tin theo ngày:   / /