Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh Tuyên Quang: Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

Thứ Năm, 28/4/2022 - 13:59 Đã xem: 1135

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp và Nhân dân trong hưởng ứng Cuộc vận động; khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân thông qua sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Ngày 26/4/2022, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động. Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động, đặc biệt là Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và Văn bản số 544-CV/TU ngày 16/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Công tác tuyên truyền cần có sự đổi mới, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của các cơ quan, đơn vị, các trang mạng xã hội, zalo, Facebook, fanpage; hội nghị, các cuộc họp...khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam, người dân Tuyên Quang, của cộng đồng doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện Cuộc vận động; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước khi thực hiện mua sắm công, ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Việt Nam sản xuất. Phát hiện và kịp thời giới thiệu, tuyên truyền những cách làm hay, gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động.

Hai là, rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong tỉnh. Theo đó, sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế chính sách của tỉnh phù hợp với mục tiêu thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tập trung khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa khắc phục tác động của dịch Covid -19.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung những giải pháp, tăng cường các cơ chế chính sách của tỉnh hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm. Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Tuyên Quang trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”…

Ba là, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, hàng hóa Tuyên Quang, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh có sản phẩm hàng hóa chất lượng, người tiêu dùng ưa thích. Công khai, minh bạch thông tin tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa Việt Nam đến người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và của tỉnh. Đưa hàng Việt, hàng thương hiệu của tỉnh về nông thôn, trung tâm dân cư, chợ địa phương, cửa hàng bán lẻ trong tỉnh.Tổ chức đưa hàng Việt, hàng Tuyên Quang lên các kệ hàng trong các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng chương trình kết nối với các tỉnh, thành phố, giữa nhà sản xuất, kinh doanh với nhà phân phối, đại lý trong tỉnh, trong nước và nước ngoài để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa được sản xuất trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là thị trường Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do.

Bốn là, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngành chức năng của tỉnh, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Triển khai các hoạt động giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách mua sắm công và hỗ trợ đầu tư phát triển doanh nghiệp, mua sắm các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt theo quy định của các cơ quan, tổ chức khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.  Giám sát đột xuất khi có các sự việc ảnh hưởng đến bình ổn giá, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp địa phương.

Tuyên truyền về quyền của người tiêu dùng; tổ chức “Tuần bán hàng vì người tiêu dùng” tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ trung tâm, cơ sở bán hàng tiêu dùng lớn tại địa bàn thành phố và trung tâm các huyện. Khuyến khích người dân kịp thời thông tin những hành vi bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng đến cơ quan chức năng để được xử lý nghiêm.

Năm là, tổ chức các chương trình tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng. Căn cứ chức năng và điều kiện thực tế, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, cấp huyện tổ chức các hình thức bình chọn sản phẩm chất lượng, sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích, khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và phân phối; tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu có sản phẩm hàng hóa chất lượng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị mình; tiếp tục tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế- xã hội thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Hải Yến

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 607 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  
Xem tin theo ngày:   / /