Chiêm Hóa: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và BHXH huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022 - 21:44

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 22/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chiêm Hóa phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tổ chức hội nghị ký kết chương trình, quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.


    Dự buổi ký kết có đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân và Huyện đoàn Chiêm Hóa. 
    Ký kết chương trình, quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ giữa BHXH huyện và Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài trên địa bàn huyện. Trong chương trình, quy chế phối hợp có các quy định mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức. Nội dung phối hợp gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT; phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tổ chức hội nghị khách hàng tham gia BHXH, BHTN, BHYT…

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa Triệu Đức Long và lãnh đạo BHXH huyện Chiêm Hóa ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT


    Thời gian qua, do có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, công tác thu, thu nợ đạt 40,5%. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 99,32%; người tham gia bảo hiểm tự nguyện đạt 58,17%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH 8,3%. Số người tham gia BHYT trên địa bàn toàn huyện tính đến ngày 22/6/2022 đạt trên 91%. BHXH huyện Chiêm Hóa phát huy vai trò, trách nhiệm trong công việc, tập trung làm tốt công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
    Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại chương trình hội nghị, BHXH huyện Chiêm Hóa cùng các tổ chức đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục duy trì và tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách về BHYT trên địa bàn huyện; duy trì tỷ lệ 100% học sinh có thẻ BHYT. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản về chính sách BHXH, BHYT; chính sách về BHYT tự nguyện, BHYT gia đình, BHYT học sinh. Uỷ ban MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp làm tốt công tác truyền thông qua nhiều hình thức như phát tờ gấp, tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm các xã, thị trấn; đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên hệ thống phát thanh và Cổng thông tin Điện tử của huyện, các trang mạng xã hội về các chính sách BHYT, BHXH. Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của BHYT, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.

                                                          Văn Bích
                                        Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

 


Tổng số: 2791 | Trang: 1 trên tổng số 280 trang  

Xem tin theo ngày:   / /