Chiêm Hóa: MTTQ xã Hà Lang phối hợp đẩy nhanh tiến độ làm nhà và sửa nhà ở cho hộ nghèo

Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022 - 21:20

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo năm 2022, Ủy ban MTTQ xã Hà Lang được giao chỉ tiêu làm mới và sửa 15 nhà, trong đó làm mới 14 nhà và sửa chữa 01 nhà.


     

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Hà Lang kiểm tra tiến độ làm nhà ở mới của hộ gia đình ông Phàn Văn Tuấn, thôn Phia Xeng

 

     Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hà Lang đã chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy, thường xuyên phối hợp với UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với thôn và các chi hội đoàn thể vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, động viên tinh thần, vật chất, ngày công lao động giúp đỡ các hộ gia đình làm nhà ở mới cho hộ nghèo, gia đình hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Đến nay, xã Hà Lang đã vận động thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng được 7/14 nhà làm mới, hiện còn 03 nhà đang hoàn thiện các công đoạn cuối của công trình. Với tổng kinh phí ban đầu được giúp đỡ từ gia đình, dòng họ trên 120 triệu đồng, gần 200 ngày công lao động. 
     Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, huy động tối đa nguồn lực quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 về thực hiện xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn xã. 
                                                                 Ma Văn Tới
                                              Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Lang

 


Tổng số: 2791 | Trang: 1 trên tổng số 280 trang  

Xem tin theo ngày:   / /