Chiêm Hóa: Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên đổi rác thải nhựa lấy cây xanh

Thứ Tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022 - 16:15

Cỡ chữ: A+ A-

Nhân ngày môi trường thế giới 05/6, sáng ngày 01/6/2022, Ủy ban MTTQ thị trấn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức đổi rác thải nhựa lấy cây xanh.


Các Ban công tác Mặt trận trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc đổi chai, lọ nhựa lấy cây xanh

 

     Thực hiện Phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; Ủy ban MTTQ thị trấn đã phát động đến các Ban công tác Mặt trận các chi hội, chi đoàn đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; các ban công tác Mặt trận, chi đoàn đã đem rác thải nhựa là chai lọ nhựa với khối lượng 50 kg đổi được 175 cây xanh các loại gồm cây ăn quả, các loại cây hoa. Số chai, lọ nhựa do Ủy ban MTTQ thị trấn và đoàn thanh niên thu gom được sẽ được dùng để làm gạch sinh thái, đây là một hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ bảo trường và đem lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp./. 

                                                    Nguyễn Thị Phương Anh
                                        Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc

 


Tổng số: 2791 | Trang: 1 trên tổng số 280 trang  

Xem tin theo ngày:   / /