Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6; tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” tại xã Hoàng Khai, Yên Sơn

Thứ Tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022 - 07:53

Cỡ chữ: A+ A-

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu.


    Kính thưa quý vị đại biểu
    Thưa toàn thể Nhân dân!

    Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển bền vững hiện nay là vấn đề mang tính toàn cầu. Đây không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một quốc gia mà là trách nhiệm của tất cả các dân tộc, các quốc gia đối với sự sống trên Trái đất.
    Từ năm 1972, Liên hợp quốc đã chọn ngày 05 tháng 6 hằng năm là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động thiết thực, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.
    Năm nay, chủ đề của Ngày môi trường thế giới được chọn mang tên“Chỉ một Trái đất”, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.
  Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, coi trọng. Tỉnh uỷ, HĐND đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và triển khai các hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường. UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; Đề án“Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 đến năm 2025”. MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và ngành chức năng đã chủ động phối hợp, thống nhất hành động trong triển khai, thực hiện; công tác bảo vệ môi trường đã được MTTQ các cấp đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", điểm nhấn là hưởng ứng thực hiện hiệu quả Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa” do BTV Tỉnh uỷ phát động, được các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư tích cực tham gia.
    Sau 2 năm triển khai thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, đã và đang được triển khai thiết thực, sáng tạo, nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ngay tại mỗi gia đình, trường học, cộng đồng dân cư. Các phong trào xanh - sạch - đẹp, trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa được tổ chức thường xuyên, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng sinh học, hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn được tổ chức đều đặn hằng năm tại các địa phương, đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân để toàn dân tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
    Kính thưa quý vị đại biểu!
    Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2022. Đây cũng là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.
    Do vậy, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của từng gia đình, mỗi người dân và của cả hệ thống chính trị, tạo ra phong trào hành động cụ thể, thiết thực làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt, Bộ tiêu chí Quốc gia đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã "Đề cao bộ mặt nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", các tiêu chí số 17 và số 18 về môi trường và chất lượng môi trường sống trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao được đặc biệt quan tâm.

   Tại Lễ phát động này, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường. Trọng tâm là:
    - Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
    - Đa dạng các hình thức tuyên truyền về tác hại và nguy cơ của rác thải nhựa, sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon đối với môi trường và sức khoẻ con người. Xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, về thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn ở tất cả các khu dân cư trong tỉnh. Định kỳ và thường xuyên, tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, đường làng ngõ xóm; khu dân cư thu gom xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước; tổ chức trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa, các tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp.
    - Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa từ các khu dân cư trong toàn tỉnh. Đề nghị mỗi người dân tiếp tục hưởng ứng, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi mua sắm và trong sinh hoạt hàng ngày; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thực hiện phân loại, thu gom rác thải đúng quy định; xây bể xử lý rác, bể ủ rác hữu cơ tại gia đình; tích cực tham gia các hoạt động ở cộng đồng dân cư góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có tiêu chí về môi trường – Một tiêu chí quan trọng, không dễ thực hiện, khó duy trì, nếu không hình thành thói quen, ý thức giữ gìn vệ sinh, BVMT trong nhân dân.
    - Đề nghị các cấp ủy Đảng, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào; nâng cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú. Chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cần phối hợp hướng dẫn quy trình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình cho các mô hình tổ, nhóm tự quản và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để các mô hình tổ, nhóm tự quản hoạt động hiệu quả.
    Kính thưa các đ/c, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân 
   Việc chọn xã Hoàng Khai – Một xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của huyện Yên Sơn, là nơi tổ chức Lễ phát động của tỉnh hôm nay là 1 hoạt động thiết thực, nhằm ghi nhận, động viên những nỗ lực, cố gắng trong công tác giữ gìn vệ sinh, BVMT của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của xã thời gian qua; đồng thời, tiếp tục cổ vũ, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường một cách chủ động, tích cực, hiệu quả và có nền nếp.
    Tôi đề nghị, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã Hoàng Khai, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa; gắn phong trào thi đua bảo vệ môi trường với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
    MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động tới đoàn viên, hội viên và nhân dân ở từng thôn, nâng cao chất lượng hoạt động của 12 tổ tự quản, tạo phong trào thi đua tự giác, tự quản tại cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, từng người dân cùng có trách nhiệm tham gia làm thật tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  
   Tại các thôn, Ban công tác Mặt trận phối hợp với Ban phát triển thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa các nội dung của tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từng hộ gia đình giữ gìn vệ sinh nhà ở gọn gàng sạch sẽ, xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải, không vứt rác và túi ni lông bừa bãi; không thả rông gia súc; sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Những nơi công cộng như khuôn viên trụ sở làm việc của xã, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm thường xuyên được vệ sinh sạch đẹp; giữ gìn cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ nguồn nước sạch.  
   MTTQ và các đoàn thể cần có các hình thức cổ vũ, khuyến khích và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; làm cho mọi người dân có ý thức sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; kiên quyết đấu tranh khắc phục các tệ nạn, tập tục, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng xâm hại đến tài nguyên và môi trường. Công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường ở từng gia đình, khu vực dân cư trên địa bàn xã phải trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên; góp phần để xã Hoàng Khai về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai không xa.  
    Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và Sở TNMT, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí, quý vị đại biểu, cùng toàn thể nhân dân dự Lễ phát động; chúc các đồng chí, quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng ta hãy cùng nhau hành động, sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. 

                                                         Ban Biên tập

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.515 views


Tổng số: 486 | Trang: 1 trên tổng số 49 trang  

Xem tin theo ngày:   / /