Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương tổ chức giám sát một số trường học tại các xã Tam Đa, Phú Lương

Thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 - 08:09

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 31/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương chủ trì phối hợp với HĐND huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức giám sát tại trường Tiểu học và THCS xã Tam Đa, trường Tiểu học và THCS xã Phú Lương, huyện Sơn Dương.


      Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã thông qua quyết định; kế hoạch; đề cương giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp thành lập Đoàn giám sát, chia 2 tổ, do các đồng chí: Hoàng Đại Phong- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng đoàn; Hà Đình Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó Trưởng đoàn,

     Nội dung giám sát: việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp; việc dạy thêm, học thêm các trường học (năm học 2019-2020); việc quản lý và lưu trữ hồ sơ; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý thu, chi các khoản xã hội hóa tại các nhà trường; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng thu, chi các khoản xã hội hóa của các trường trên địa bàn huyện.

 


Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương giám sát tại trường trường Tiểu học và THCS xã Tam Đa

       

       Qua giám sát cho thấy, các trường trong xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của chính quyền và ngành giáo dục về công tác xã hội hóa giáo dục như: Hướng dẫn số 04/HD-SGDĐT ngày 07/12/2015 hướng dẫn các khoản thu trong trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang áp dụng từ năm học 2015- 2016; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Văn bản số 564/SGDĐT-KHTC ngày 18/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD& ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 412/UBND-VX, ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về việc chấn chỉnh công tác thu và sử dụng kinh phí xã hội hóa trong các trường học; Văn bản số 130/PGDĐT-VP ngày 08/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương về việc chuẩn bị kết thúc năm học năm học 2019-2020 và đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học 2020-2021.

       Kết quả, năm học 2019 -2020, các trường đã tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ, đóng góp được 1.462.841.000 đồng, (trong đó: Xã Tam Đa: Trường Tiểu học là 442.549.000 đồng, trường THCS là 350.799.00 đồng; xã Phú Lương: Trường Tiểu học là 277.601.000 đồng và THCS là 391.892.000 đồng). Từ nguồn xã hội hóa giáo dục trên đã giúp cho các trường có kinh phí xây mới và tu sửa các phòng học, nhà vệ sinh, lắp đặt công trình nước sạch, mua sắm, bổ sung đồ dùng cho các nhóm trẻ... Qua giám sát, Đoàn giám sát cũng kiến nghị với các trường cần thực hiện tốt nguyên tắc tài chính; công khai minh bạch, dân chủ kịp thời các khoản thu chi xã hội hội hóa, các nguồn tài trợ, viện trợ của nhà trường đối với phụ huynh và giáo viên nhà trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao hơn nữa chất lượng xã hội hóa giáo dục, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

                                                                       Đỗ Thị Thao

                                                       Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /