Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020 - 17:29

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 28/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


      Bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; các sở: Tài chính, Tư pháp; Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Hội đồng tư vấn  Kinh tế - Xã hội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Bà Tăng Thị Dương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
   

     Tại hội nghị, có 13 lượt ý kiến tham gia phát biểu, phản biện. Đa số các ý kiến thống nhất việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh tuyên Quang là cần thiết, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với giáo dục mầm non; đồng thời, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho các cháu trong độ tuổi nhà trẻ được theo học tại các trường mầm non, các nhóm trẻ trên địa bàn toàn tỉnh.
     Các ý kiến phản biện tại Hội nghị tập trung đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ về dự kiến số lượng đối tượng thụ hưởng, trên cơ sở đó khái toán kinh phí thực hiện từng năm; về phương thức hỗ trợ; về rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ; về căn cứ xây dựng mức hỗ trợ…
      Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm trong phần tổ chức thực hiện của dự thảo Nghị quyết quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo xây dựng dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh; trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát đối với chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh.  
      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của đại biểu; làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được phản biện, để chỉnh sửa dự thảo văn bản phù hợp với quy định hiện hành.

 

Ông Nguyễn Minh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu, tiếp thu ý kiến tại hội nghị

 

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tăng Thị Dương ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản được phản biện và có văn bản phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến phản biện về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo quy định./.                                                                                                                      
                                                                    Hoàng Trung Tuyến
                                                                Ban Dân chủ - Pháp luật

 


Tổng số: 300 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang  

Xem tin theo ngày:   / /