MTTQ xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020 - 13:50

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 20/8, Ủỷ ban MTTQ xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện Phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.


      Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng các đoàn thể thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận và đại diện các hộ gia đình trên dịa bàn xã.
      Tại hội nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 – 2025 hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” trên địa bàn xã. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; từng bước giảm thiểu và tiến tới không dùng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ và trong sinh hoạt của nhân dân. Với mục tiêu phấn đấu trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng 12 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa tại 12 khu dân cư trên địa bàn xã.

Các khu dân cư cam kết thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”


      Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Quang Hải – Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, trước thực trạng rác thải nhựa hiện nay, đề nghị cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã quan tâm triển khai thực hiện phong trào, đề ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện; các Ban chi ủy, thôn, Ban công tác Mặt trận thôn là lực lượng nòng cốt, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy trình, phát huy tốt vai trò của tổ tự quản, chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa là góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025 có 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý tại hộ gia đình. 

Đại biểu cùng nhân dân tham gia thu gom rác thải tại thôn Làng Ải


      Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức cho trưởng ban công tác Mặt trận của 12 khu dân cư ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Ngay sau hội nghị các đại biểu đã tham gia thu gom, phân loại rác thải dọc tuyến đường hơn 1 km thuộc thôn Làng Ải. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ và thu gom rác thải vô cơ phù hợp, đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình; vận động các hộ có vườn tự đào hố để xử lý rác hữu cơ thành phân bón.

                                                               Hà Thị Lụa
                                        Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Xuân Quang


Tổng số: 1089 | Trang: 1 trên tổng số 109 trang  

Xem tin theo ngày:   / /