Hàm Yên có 12/18 xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị phản biện xã hội năm 2022

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 - 09:15

Cỡ chữ: A+ A-

Đến nay huyện Hàm Yên đã có 12/18 xã, thị trấn tổ chức xong Hội nghị phản biện xã hội năm 2022.


Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Yên Lâm.


    Tại các hội nghị phản biện xã hội Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã lựa chọn các dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổ chức hội nghị phản biện; chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm. Quá trình tổ chức các hội nghị nghiêm túc, khách quan, trung thực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân, MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Thông qua việc tổ chức các hội nghị phản biện đã phát hiện những nội dung chưa phù hợp trong dự thảo các kế hoạch; qua đó kiến nghị, bổ sung những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
                                                            Minh Vương
                                                Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 2642 | Trang: 1 trên tổng số 265 trang  

Xem tin theo ngày:   / /