Hàm Yên: Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Yên Phú

Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022 - 16:57

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Yên Phú đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội CCB huyện Hàm Yên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Yên Phú và 85 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 350 hội viên trong toàn xã.


     Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Huyện hội, Hội CCB xã đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là Hội thường xuyên chăm lo, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên CCB tích cực tham gia bẩu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt`100%; tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 40 hộ đến nay giảm xuống 20 hộ. Trong nhiệm kỳ Hội CCB đã giúp đỡ 03 hội viên nghèo xóa nhà tạm dột nát; có 23/23 chi hội có nguồn quỹ tự chủ; có 08 hội viên được các cấp biểu dương khen thưởng trong phong trào phát triển kinh tế; tham gia giám sát 06 cuộc; kết nạp được 39 hội viên mới, hằng  năm 100% các chi hội được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi hội hoàn thành yếu kém.

 

Ban Chấp hành Hội CCB khóa VII xã Yên Phú ra mắt Đại hội


    Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đại hội đã hoàn thành chương trình, thông qua các báo cáo về thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB huyện và báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam.
     Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội khóa VII, Ban Chấp hành đã bầu 03 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Vũ Xuân Thủy được bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 07 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Hàm Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
                                                   Nguyễn Văn Khuê
                                     Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Phú


Tổng số: 238 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang  

Xem tin theo ngày:   / /