TP Tuyên Quang: Ủy ban MTTQ phường An Tường, tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 - 22:22

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường An Tường, năm 2022.


    Ngày 16/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chínhtrị - xã hội phường An Tường đã tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đối với đồng chí Lý Thị Hương Mai, đảng ủy viên, Hiệu trưởng trường THCS An Tường và đồng chí Đỗ Quang Thuật, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 1 theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 
    Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Phương, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Tường; các đồng chí đại diện cấp ủy Chi bộ trường THCS An Tường và Chi bộ 1.

 

Đoàn giám sát tổ chức giám sát 2  cán bộ, đảng viên


    Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số nội dung tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò cá nhân người đứng đầu, cán bộ, đảng viên mà đồng chí Lý Thị Hương Mai và đồng chí Đỗ Quang Thuật đang phụ trách. Qua giám sát, Đoàn giám sát đã đề nghị cá nhân đồng chí Lý Thị Hương Mai và đồng chí Đỗ Quang Thuật tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kết luận giám sát.
    Có thể thấy, thông qua hoạt động giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW  đã phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể địa phương, kịp thời nắm bắt những phản ánh và giúp cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; góp phần phát hiện và ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng, trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

                                                          Ủy ban MTTQ phường An Tường


Tổng số: 2642 | Trang: 1 trên tổng số 265 trang  

Xem tin theo ngày:   / /