Lâm Bình: Xã Thổ Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với Nhân dân

Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 - 22:19

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 12/05, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Thổ Bình tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân thôn Tân Lập.


    Dự hội nghị có các đồng chí Quan Văn Sĩ, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ; Vi Văn Sự, Chủ tịch UBND xã; Ma Thị Thuý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. 

 

Quang cảnh hội nghị


     Hội nghị đã được nghe đại diện Uỷ ban nhân dân xã báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng những tháng đầu năm 2022.
     Trong những tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã Thổ Bình đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Luật bảo vệ rừng, giữ gìn và bảo vệ rừng đầu nguồn. Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ gia đình đã có ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho nhân dân; xây dựng làng văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
    Thông qua hội nghị đối thoại, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giúp đỡ, giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; định hướng cho nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

                                                               Ma Thị Thuý
                                              Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thổ Bình

 


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /