Hàm Yên: xã Phù Lưu thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022 - 22:02

Cỡ chữ: A+ A-

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025


    Trong thời gian này đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Phù Lưu đang khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện. Mục tiêu là nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng tầm nông thôn mới. 

 


Nhiều tuyến đường ở xã Phù Lưu được bê tông hóa qua thực hiện Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh Tuyên Quang.


     Nghị quyết 55, ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai đến nay đã đi vào đời sống nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân về  Nghị quyết 55, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2022 xã đăng ký trên 2.040 mét đường nông thôn. Hiện đã hoàn thiện được trên 800 mét đường bê tông. Xã phấn đấu hoàn thành số lượng còn lại trong thời gian sớm nhất để nâng cao đời sống nhân dân và củng cố phát triển các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.
     Nghị quyết 55, ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được triển khai tại các địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
                                                                          Trần Văn Bảo
                                                            Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phù Lưu


 


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /