Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 - 17:09

Cỡ chữ: A+ A-

Nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngày 14/8, Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Đảng ủy, UBND xã Kim Bình do đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình.


    Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

 

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình.


      Tiếp bước truyền thống, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra với nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, duy trì và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng phát triển chăn nuôi; từng bước xây dựng, hình thành các thương hiệu, nhãn hiệu một số sản phẩm đặc trưng của huyện, gắn với thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành 08 xã nông thôn mới, bình quân toàn huyện 15 tiêu chí/xã. Cơ sở hạ tầng, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện, tập trung nguồn lực, kêu gọi thu hút đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng một số công trình trọng điểm của huyện; lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn và phát huy; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

      Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được khẳng định và nâng cao; giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Những kết quả trên đã tạo tiền đề cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tự tin bước vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.
        Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Chiêm Hóa luôn tâm nguyện không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng lý tưởng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, làm việc hết mình, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, xây dựng quê hương Chiêm Hóa phát triển toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”.

                                                                         Văn Bích
                                                PCT  Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /