Chiêm Hóa: Hội Cựu chiến binh huyện với chương trình xây dựng “Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh”

Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020 - 16:30

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong đó, phong trào xây dựng nhà nghĩa tình cựu chiến binh được huyện hội đẩy mạnh, tạo thêm nhiều nguồn lực để hội viên yên tâm sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.


       Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Nhân Lý tiến hành rà soát các đối tượng cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua rà soát, đã thống nhất đề nghị Tỉnh hội hỗ trợ làm nhà cho hội viên cựu chiến binh Hà Thanh Vân, là hội viên tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong thời gian tại ngũ, đồng chí Vân đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và chiến trường bắc Lào. Sau khi phục viên, đồng chí đã tích cực tham gia công tác tại địa phương. Hiện nay, cựu chiến binh Hà Thanh Vân đã trên 70 tuổi, sức yếu. Ngôi nhà của gia đình cựu chiến binh Vân đang ở là nhà tạm, đã hư hỏng, không đảm bảo an toàn mỗi khi trời mưa gió. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành. Với tổng diện tích xây dựng 140m2, diện tích sử dụng 122m2; cấu trúc công trình nhà ở cấp 4, lợp tôn chống nóng, hệ thống công trình khép kín, bao gồm hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh đảm bảo sử dụng ổn định lâu dài, sân nhà đổ bê tông 60m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Trong đó, Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là vận động ủng hộ, giúp đỡ của anh em, dòng họ, bạn bè... 

Lãnh đạo Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa trao quà động viên hội viên Hà Thanh Vân


       Trong 2 năm 2019 và 2020, thực hiện chương trình chung tay giúp đỡ cựu chiến binh xóa nhà tạm và giúp đỡ hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở, Hội cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa đã vận động hội viên cựu chiến binh trên toàn huyện đóng góp xây dựng quỹ hội; Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các hội viên cựu chiến binh có điều kiện kinh tế hỗ trợ, giúp đỡ hội viên sửa nhà, xây dựng mới để xóa nhà tạm, dột nát. Năm 2019 đã hỗ trợ sửa và làm mới 08 nhà, trong đó Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ hội viên Phạm Văn Khóa, xã Trung Hòa 60 triệu đồng làm nhà; 2020 hỗ trợ hội viên cựu chiến binh 2 xã Nhân Lý và Trung Hòa được 05 nhà, trong đó 02 nhà ở Trung Hòa và 03 nhà ở Nhân Lý, góp phần thực hiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. 
       Thực hiện xóa nhà tạm, dột nát cho hội viên gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh huyện. Trong thời gian tới, cùng với việc Hội cựu chiến binh các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ hội viên làm nhà, sửa nhà và các công trình xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào nghĩa tình đồng đội, đặc biệt là các chương trình trọng tâm công tác hội, tuyên truyền, vận động các hội viên tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thi đua lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

                                                                            Văn Bích
                                                        PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa


 


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /