TP Tuyên Quang: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Tường, đấy mạnh tuyên tuyền thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022 - 22:05

Cỡ chữ: A+ A-

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa tại địa bàn dân cư.


     Theo kế hoạch, năm 2022 Ủy ban MTTQ phường An Tường vận động 19 hộ gia đình có diện tích đất rộng xây bể xử lý rác hữu cơ, vừa giảm thiểu rác thải ra môi trường vừa kết hợp làm phân bón cho cây trồng; xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát, chỉnh trang đường ngõ phố. Đây là một trong những nội dung đột phá để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và thực hiện Đề án 02 ngày 23-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Bể ủ rác hữu cơ của gia đình ông Lại Xuân Tương, tổ dân phố 13


     Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường An Tường đã họp mở rộng đến thành viên các tổ, nhóm tự quản trên địa bàn phường bàn giải pháp, cách thức tuyên truyền, vận động và hình thức triển khai phù hợp với điều kiện từng địa bàn khu dân cư; đồng thời, giao chỉ tiêu thi đua cho mỗi Ban công tác Mặt trận đảm nhận vận động 01 hộ gia đình xây bể ủ rác. Sau 5 tháng triển khai, đến nay đã có 7/19 Ban công tác Mặt trận hoàn thành việc xây bể ủ rác hữu cơ, các tổ dân phố còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành vào quý III năm 2022.

                                                                   Ủy ban MTTQ phường An Tường
 


Tổng số: 2642 | Trang: 1 trên tổng số 265 trang  

Xem tin theo ngày:   / /