Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị phản biện xã hội về công tác giảm nghèo trên địa bàn

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022 - 11:08

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 06/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 và kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2022 – 2025 của Ủy ban nhân dân phường.


Các đại biểu dự hội nghị

 

     Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội phường, các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ phường, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ phường, các đồng chí trưởng ban CTMT tổ dân phố. 
     Hội nghị đã được nghe lãnh UBND phường trình bày nội dung cơ bản của về dự thảo kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 và kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn phường Hưng Thành. Tại hội nghị đã có 09 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham gia đóng góp trực tiếp vào các nội dung dự thảo như: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò tham mưu của các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo phường, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trong công tác giảm nghèo; giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo dựa vào nguyên nhân nghèo và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; giải pháp thực hiện các chính sách trợ giúp của nhà nước, của phường và công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường trong thực hiện giảm nghèo cùng sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong việc giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Lãnh đạo UBND phường Hưng Thành làm rõ, tiếp thu các ý kiến phản biện của các đại biểu


     Các đại biểu dự hội nghị đánh giá cao dự thảo kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 và kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025. Kế hoạch có tính khả thi cao, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hằng năm đều phù hợp điều kiện thực tế của địa phương nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 hiện nay. Sau khi kết thúc hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Hưng Thành sẽ tổng hợp các ý kiến phản biện gửi UBND phường xem xét tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch. 
                                                                              Đặng Văn Đạo
                                                       Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hưng Thành


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /