Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại Hàm Yên

Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022 - 15:29

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 5-5, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và làm việc với huyện Hàm Yên. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Hàm Yên.


Buổi làm việc của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với lãnh đạo huyện Hàm Yên.

 

     Đồng chí Lê Thị Kim Dung đã tới thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, đời sống của các hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông tại thôn 6 Minh Tiến và thôn 7 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Trong những năm qua, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, miền núi đã giúp người dân có cuộc sống từng bước ổn định. Tuy vậy, điều kiện cơ sở hạ tầng, thu nhập và mức sống của người dân còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để ổn định đời sống, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội.
     Làm việc với lãnh đạo huyện Hàm Yên, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng, bàn bạc các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; trong đó tập trung các giải pháp về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho con em các dân tộc đến trường; hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động đồng bào dân tộc thiểu số...

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.


    Đồng chí Lê Thị Kim Dung đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Yên tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân về sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Huyện Hàm Yên cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa bàn; ưu tiên bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển sản xuất gắn với quy hoạch; thực hiện đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Việc thực hiện các chương trình, đề án ở huyện phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực; có các giải pháp hỗ trợ người dân tộc thiểu số về tìm kiếm việc làm, tiếp cận môi trường làm việc công nghiệp; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng hạ tầng thiết yếu. 

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi đời sống
hộ gia đình thôn 6 Minh Tiến xã Minh Hương.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi hộ gia đình
 thôn 7 Minh Tiến xã Minh Hương.


     Đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể về công tác dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy tốt đại đoàn kết trong nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

                                                                               Theo Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /