MTTQ xã Tân Thành, huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2022

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 - 22:48

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ủy ban MTTQ xã Tân Thành, huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành giai đoạn 2022 - 2024.


     Dự hội nghị có ông Hoàng Trung Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên; lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo đại diện các chính trị - xã hội, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư.

Các đại biểu dự hội nghị


     Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã đã trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành giai đoạn 2022 - 2024, các đại biểu dự hội nghị đã tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch, ý kiến tập chung vào các nội dung như: giải pháp nâng cao thu nhập cho nhân dân; xây dựng đường giao thông nông thôn; giải pháp giảm hộ nghèo, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và thông tin truyền thông trên địa bàn xã, nhằm giữ vững và nâng cao các tiêu chí phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2024.
     Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực MTTQ xã sẽ tổng hợp các ý kiến và ban hành thông báo để gửi đến UBND xã xem xét chỉnh sửa, ban hành để tổ chức thực hiện đảm bảo đến cuối năm 2024 các tiêu chí sẽ được thực hiện hoàn thành như kế hoạch đã đề ra.
                                                                           Triệu Văn Hóa
                                                           Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Thành

 


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /