Chiêm Hóa: MTTQ xã Phúc Thịnh tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tiêm phòng vắc xin Covid-19

Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 - 09:38

Cỡ chữ: A+ A-

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tiêm phòng vắc xin Covid-19.


     Tính đến nay, xã Phúc Thịnh đã tiêm được cho các đối tượng theo độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1: 2.842/2.842 đạt 100%; tiêm mũi 2 là 2.816/2.842 đạt 99,1%; tiêm mũi 3 là 2.639/2.842 đạt 92,9%. Độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi là được tiêm mũi 1 là 136 đạt 100%, tiêm mũi 2 là 136 đạt 100%; từ 12 đế dưới 15 tuổi đã tiêm mũi 1 là 202 đạt 100%, tiêm mũi 2 là 195 đạt 97%.

 

Thành viên MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phúc Thịnh hỗ trợ Trạm Y tế xã trong tiêm Vắc xin phòng Covid-19


     Hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn xã Phúc Thịnh đã giảm; mọi hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhân dân vẫn chấp hành tốt quy định 5K của bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của các cấp. Trong thời gian tới, Ủy Ban MTTQ xã Phúc Thịnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác truyền để nhân dân nắm được tình hình dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền về tác hại, tính chất, mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, tránh tình trạng lơ là, chủ quan, trên tinh thần lấy “phòng là chính”; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ Covid cộng đồng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, coi việc chăm sóc và bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân trên hết, trước hết.

                                                                          Lê Thị Bình
                                                    Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh

 

Xem tin theo ngày:   / /