Hàm Yên thực hiện hiệu quả việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo

Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 - 08:15

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, BCH Đảng bộ huyện, về tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo; thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hàm Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc.


Điểm nhóm Tin Lành thôn Cao Đường, xã Yên Thuận treo cờ Tổ quốc mừng Ngày Giải phóng miền Nam,

Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

 

     Việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị và các sự kiện quan trọng của tổ chức tôn giáo; trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại 10 họ công giáo và 6 điểm nhóm tin lành và các gia đình trên địa bàn huyện, đặc biệt là các họ giáo Thái Hòa, Thành Long, Tân Thành, Bình Xa, Bạch Xa, Yên Thuận…. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã đạt được những kết quả tích cực, nhận được sự quan tâm, thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và bà con nhân dân. 
                                                                            Minh Vương
                                                              Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên

 


Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /