Chiêm Hóa: MTTQ xã Bình Phú nâng cao hoạt động các mô hình tự quản, chung tay bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022 - 16:20

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các tổ, nhóm tự quản khu dân cư trên địa bàn xã Bình Phú (Chiêm Hóa) duy trì hoạt động và tham gia những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới.


     Theo đó, tổ tự quản của các khu dân cư Nà Vài, Bản Khản và Bẳn Man đã tổ chức thực hiện tốt phong trào trồng và chăm sóc tuyến đường hoa trên các trục đường chính của xã và các tuyến đường tự quản vệ sinh môi trường do Ủy ban MTTQ xã phát động. Qua đó, phát huy vai trò của tổ, nhóm tự quản trong tham gia gìn giữ môi trường. Phối hợp với MTTQ xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các thành viên. Từ đó, tham gia góp công, góp sức và góp giống hoa để trồng các tuyến đường hoa, tạo nên một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn xã. Cùng với đó, các tổ tự quản còn tổ chức phát quang bụi rậm, ra quân quét dọn vệ sinh trên các tuyến đường; trồng thêm cây xanh và hoa trên các tuyến đường dẫn tới các khu dân cư.

 

Tổ tự quản khu dân cư Bẳn Khản, xã Bình Phú trồng hoa trên trục đường liên thôn


     Do làm tốt công tác tuyên truyền, các Tổ tự quản đã huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường. Ở những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng rác bừa bãi, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Phú phấn đấu đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

                                                                       Lê Thị Hoa
                                                        PCT Ủy ban MTTQ xã Bình Phú

 


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /