Hàm Yên: MTTQ xã Phù Lưu phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường

Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2022 - 22:34

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020; Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới.


Cán bộ và các thành viên các tổ tự quản tham gia vệ sinh môi trường đường bê tông nông thôn


     Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các khu dân cư, các tổ, nhóm mô hình tự quản bảo vệ môi trường tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức vệ sinh các tuyến đường thôn, khu dân cư, trụ sở cơ quan đơn vị, khuôn viên gia đình, trồng hoa tại các tuyến đường, tạo cảnh quanh xanh, sạch, đẹp, nạo vét kênh mương, đắp lề đường và xây dựng đường bê tông nông thôn, thu gom xử lý  rác thải hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm mô hình tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.
                                                                      Trần Văn Bảo
                                                            Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phù Lưu

 


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /