Xã Thái Hòa thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng năm 2022

Thứ Hai, 25/4/2022 - 16:27 Đã xem: 1294

Trong những năm qua Đảng bộ xã Thái Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã giám sát tuyến đường bê tông nội đồng thôn Lũ Khê


     Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân nhân. Trong đó có phong trào làm đường bê tông nông thôn, đường nội đồng. Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, xã Thái Hoà được giao chỉ tiêu xây dựng đường giao thông nông thôn là 1.637 m tại 7 thôn (Tân An, Tân Thành, Soi Long, Ba Luồng, Quang Thái, Quang Thái 2, Lũ Khê); trong đó đường bê tông nông thôn là 1.022 m, đường nội đồng 615 m. Đến nay 02 thôn Tân An, Lũ Khê đã hoàn thành 357 m nhân dân tự nguyện đóng góp trên 100 triệu đồng; các thôn còn lại đang triển khai thực hiện phấn đầu hoàn thiện trong quý II/2022.
     Nhằm nâng cao chất lượng cũng như tiến độ xây dựng các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã. Trong thời gian này Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Thái Hoà đang tiến hành các đợt giám sát các tuyến đường bê tông nông thôn, đường bê tông nội đồng; qua giám sát thấy rằng nhân dân tham gia rất tích cực, đóng góp ngày công vật liệu để xây dựng các tuyến đường bê tông đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định./.
                                                                                Ngô Minh Hoà
                                                                Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ xã Thái Hoà


 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 3604 | Trang: 1 trên tổng số 361 trang  
Xem tin theo ngày:   / /