Chiêm Hoá: MTTQ xã Phúc Thịnh đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022 - 14:54

Cỡ chữ: A+ A-

Thời gian qua, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Phúc Thịnh trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


     Ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ xã đã triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân 5 nội dung của Cuộc vận động trong đó trọng tâm là nội dung vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập. Trong quý I/2022, Ủy ban MTTQ tập trung tuyên truyền tới nhân dân nắm được các chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ/HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, sản phẩm OCCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025. Đến nay, xã Phúc Thịnh đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiện đang mở rộng quy mô như: mô hình nuôi trâu sinh sản do Hội nông dân xã Thành lập, mô hình trồng cây bưởi đường, mô hình nuôi cá, mô hình trồng nấm ….đã được các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất.

 

Mô hình nuôi trâu sinh sản của hộ gia đình bà Chu Thị Sến thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh mang lại thu nhập cao cho gia đình


     Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội như giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở và tu sửa nhà ở theo đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2022. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" xã đã hỗ trợ 01 hộ nghèo làm nhà mới với số tiền 10.000.000đ và 01 hộ nghèo đặc biệt khó khăn sửa nhà với số tiền 5.000.000đ và vận động các tổ chức thành viên tham gia giúp đỡ bằng ngày công lao động. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục duy trì và nâng cao các nhóm tự quản vệ sinh môi trường tại 11/11 khu dân cư.

 

Tổ tự quản khu dân cư An Quỳnh phát dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo định kỳ


      Qua thực hiện Cuộc vận  động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, nhân đân trên địa bàn xã đã nâng cao nhận thức và có trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã Phúc Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
                                                                           Lê Thị Bình
                                                         Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh

 


Tổng số: 2501 | Trang: 1 trên tổng số 251 trang  

Xem tin theo ngày:   / /