Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ cức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang”

Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022 - 14:12

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 25/4, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ cức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang”.


Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

     Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vẫn Dân chủ - Pháp luật, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Tiến Quân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Báo Tuyên Quang, Sở Tài Chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Ban Dân chủ- pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Tăng Thị Dương, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội thảo.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo


    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, những nội dung còn thiếu, chưa sát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong hoạt động phản biện xã hội; vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc kiểm tra sau giám sát; việc xác định đối tượng, nội dung, phương thức triển khai thực hiện.
     Theo Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp đã chủ trì giám sát được 948 cuộc. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh giám sát được trên 20 cuộc; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiến hành giám sát được trên 100 cuộc. Tổ chức 155 Hội nghị phản biện xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp còn một số hạn chế như: Việc xác định đối tượng, nội dung, phương thức triển khai thực hiện, giám sát, phản biện xã hội ở một số nơi còn lúng túng; kết quả giám sát, phản biện chưa đều. Phương pháp giám sát chưa thu hút được sự quan tâm, tham gia của Nhân dân. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhiều nơi còn hạn chế, hình thức. Chất lượng các văn bản kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội còn chưa cao, nhiều nơi còn hình thức, chủ yếu tập trung góp ý kỹ thuật soạn thảo văn bản, còn nhầm lẫn giữa phản biện xã hội với góp ý. Việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; theo dõi, đôn đốc, tiếp thu, phản hồi sau phản biện xã hội ở nhiều nơi chưa được chú trọng, dẫn đến việc kiến nghị còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

 

Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham luận tại Hội thảo

 

Ông Phùng Tiến Quân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham luận tại Hội thảo


     Hội thảo có 25 tham luận, các tham luận đều đánh giá thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện trong thời gian tới.

 

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội thảo


     Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu nhấn mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội có vai trò rất quan trọng; cán bộ MTTQ thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, thuộc bài, tích cực nghiên cứu văn bản, làm có trọng tâm, trọng điểm; phân công cán bộ thực hiện đúng quy trình quy định; có cách làm, lựa chọn dung nội dung phù hợp; lắng nghe ý kiến nhân dân. Phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu có chuyên môn, kinh nghiệm về công tác giám sát, phản biện xã hội để tranh thủ các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng trong triển khai thực hiện. Đề nghị cấp uỷ bố trí cán bộ có trình độ, năng lực để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; công khai, minh bạch trong tổ chức tiếp xúc, đổi thoại với nhân dân; tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các cấp; bảo đảm nguồn kinh phí và các điều kiện hoạt động cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng phát biểu kết luận Hội thảo
 


      Phát biểu kết luận Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp và hướng dẫn của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả; rà soát các văn bản quy định để thực hiện; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành; nội dung giám sát, phản biện xã hội cần tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm được nhân dân quan tâm, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng; phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đội ngũ người uy tín tiêu biểu. 

                                                                                             Đỗ Sang


Tổng số: 461 | Trang: 1 trên tổng số 47 trang  

Xem tin theo ngày:   / /