Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022 - 21:50

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều ngày 18/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.


     Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Kim Phú; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn; Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư; thầy cúng, người có uy tín tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã.

 

Các đại biểu dự hội nghị


    Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp tiếp tục triển khai Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến các thôn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai sâu, rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị và các hộ gia đình bằng nhiều hình thức như: Tổ chức học tập, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, trên hệ thống loa truyền thanh của xã và tuyên truyền qua đội thông tin lưu động. 
    Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã nhận được sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã, hạn chế được các tiêu cực, hủ tục, tập quán lạc hậu. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư. Trong những năm gần đây, việc tổ chức đám cưới đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhiều đám cưới tổ chức tiết kiệm, gọn nhẹ, đa số tổ chức tại nhà văn hóa thôn tránh hiện tượng lấn chiếm lòng, lề đường. Trong đám tang hạn chế hiện tượng rải vàng mã dọc đường. Đặc biệt, đám tang của người dân tộc Cao Lan có phong tục làm nhà xe trước đây, từ 7 đến 9 ngày hiện nay đã giảm xuống 3 đến 4 ngày, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc của gia đình có người qua đời. Đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn xã đã bổ sung quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào quy ước của thôn và phổ biến đến toàn thể nhân dân.
     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung Tâm chính trị thành phố nhấn mạnh: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện. Đồng chí đề nghị thời gian tới Ủy ban MTTQ xã Kim Phú tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận thôn phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn xã.
                                                                                 Bùi Trường Sơn 
                                                                    Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kim Phú

 


Tổng số: 461 | Trang: 1 trên tổng số 47 trang  

Xem tin theo ngày:   / /