Chiêm Hóa: MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022 - 14:00

Cỡ chữ: A+ A-

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thị trấn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19.


Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm vắc xin

 

      Tính đến nay, thị trấn Vĩnh Lộc đã tiêm được cho các đối tượng theo độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 5.559 đạt 100%, tiêm mũi 2 là 5.426 đạt 98% , tiêm mũi 3 là 4.671 đạt 84%. Số công dân từ 15 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 237 đạt 96%, tiêm mũi 2 là 237 = 95,5%; từ 12 đế dưới 15 tuổi đã tiêm mũi 1 là 453 đạt 99%, tiêm mũi 2 là 440 đạt 96%.
     Hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc cũng đã giảm nhiều; thị trấn đã trở về cấp độ 1, mọi hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhân dân vẫn chấp hành tốt quy định 5K của bộ Y tế. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch covid-19 vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội./.
                                                    Nguyễn Thị Phương Anh
                                        Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc

 

Xem tin theo ngày:   / /