Giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý II/2020

Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020 - 07:57

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 10/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức họp giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đánh giá kết quả công tác phối hợp trong quý II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý III/2020; thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội và phát động thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.


       Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Các đại biểu dự họp


      Trong quý II/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 268 đại biểu tham dự là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, có 86 lượt ý kiến tham gia góp ý; phát động thi đua xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, đã có nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh covid-19. Tính đến ngày 05/7/2020, đã vận động, tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, với số tiền trên 9 tỷ đồng, trong đó tiền mặt trên 8,2 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền là trên 900 triệu đồng; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: số người được hỗ trợ 241.276; số người đã được nhận hỗ trợ 196.571; số tiền đã chi hỗ trợ 168.473.250.000 đồng; xây dựng, ký kết kế hoạch và tổ chức phát động vận động Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tổ chức phát động, triển khai các hoạt động thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh: vận động giúp đỡ nguồn lực cho trẻ trị giá trên 434,1 triệu đồng; đến nay, tỷ lệ huy động trẻ được 11.706/36.738 trẻ, đạt 31,9%, tăng 223 trẻ so với thời điểm trước khi nghỉ dịch Covid-19.
      Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu đề nghị bổ sung kết quả tiến độ thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp; việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đánh giá tồn tại, hạn chế về công tác phối hợp của các đơn vị; bổ sung việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 75 ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9; 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vào phương hướng, nhiệm vụ quý III/2020… Đối với Kế hoạch kế hoạch tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội và phát động thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Các đại biểu đề nghị bổ sung thành phần, số lượng đại biểu cho phù hợp với quy mô hội trường; nội dung phát biểu hưởng ứng thi đua của Đoàn thanh niên. 
      Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đánh giá cao các ý kiến thảo luận. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; vận động Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tự, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư./.

                                                                                     Nguyễn Thiết


Tổng số: 257 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  

Xem tin theo ngày:   / /