Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020 - 16:07

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; và Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 05/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19


      Ngày 26/6, Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ tỉnh do ông Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc triển khai, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Phù Lưu và huyện Hàm Yên. Dự buổi kiểm tra có Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực MTTQ và các đoàn thể xã Phù Lưu.


Ông Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

      Tại buổi kiểm tra ông Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua Quyết định số 111/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra kết quả giám sát của MTTQ cấp huyện, cấp xã trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Thay mặt Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện, bà Nhữ Thị Tuyết Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã báo cáo kết quả chương trình giám sát của MTTQ cấp huyện, cấp xã trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Kết quả giám sát gồm: Đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đã chi trả 100% kinh phí cho 710 người; trong đó đối tượng người có công là 420 người; thân nhân người có công là 290 người, với kinh phí hỗ trợ là 1,065 tỷ đồng. Đối với đối tượng hưởng Bảo trợ xã hội đã chi trả xong 100% kinh phí cho 3.109/3113 đối tượng đủ điều kiện hưởng với kinh phí 4.663,5 triệu đồng (trong đó không chi trả 04 trường hợp do trùng đối tượng). 
      Qua giám sát việc chi trả các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Hàm Yên cho thấy, việc triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. 
      Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, ông Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về tính chủ động và kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc rà soát, lập danh sách, thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định, qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

                                                                                  Minh Vương

                                                                  Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /