Mặt trận Tổ quốc xã Minh Dân, huyện Hàm Yên phối hợp tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020 - 11:04

Cỡ chữ: A+ A-

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hạn chế thấp nhất hậu quả, tác hại do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đã phối hợp với công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


 

Công an xã Minh Dân (Hàm Yên) phối hợp thu hồi vũ khí tự chế của đồng bào dân tộc Dao

 

      Minh Dân là xã miền núi có nhiều dân tộc sinh sống trên địa bàn, đến nay vẫn còn một bộ phận đồng bào dân tộc Dao sử dụng súng tự chế; thói quen sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng, ruộng, nương đã tồn tại từ lâu đời ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc miền núi. Mối nguy hiểm từ việc sử dụng vũ khí tự chế thường gây ra hậu quả đau lòng và cũng là hành vi, vi phạm pháp luật.

     Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Minh Dân đã có nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã. Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã trong năm 2020 đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
      Trong 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi được 05 khẩu súng, trong đó: 03 khẩu súng cồn, 02 khẩu súng kíp tự chế và một số công cụ hỗ trợ khác.
                                                           Ngô Văn Sơn
                                   Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Dân


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /