Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương phối hợp giám sát kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1, năm 2020

Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020 - 09:51

Cỡ chữ: A+ A-

Trong 2 ngày 18 và 19/6, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương phối hợp với HĐND, Hội Cựu chiến bình cùng các khách hàng chứng kiến trực tiếp buổi công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thượng Ấm, Tú thịnh, Văn Phú, Thiện Kế, Sơn Nam và thị trấn Sơn Dương đợt 1 năm 2020. Đây là năm thứ 2, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương tổ chức đấu giá bằng hình thức gián tiếp.


      Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1, năm 2020, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương tổ chức đấu giá các khu dân cư; tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 1 lô; Khu điều chỉnh, mở rộng Khu tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C, xã Sơn Nam 1 lô; Khu dân cư Thiện Kế 14 lô; Khu dân cư và chợ Tú Thịnh 27 lô; Khu dân cư thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm 10 lô; Khu dân cư xã Văn Phú 23 lô.

 Giám sát kết quả niêm phong hòm phiếu trước khi mở 

     

      Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ đấu giá tại địa điểm Bộ phận một cửa của UBND huyện, tại trụ sở UBND xã, nơi có đất đấu giá. Thông báo đấu giá được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Phiếu trả giá của khách hàng được khách hàng trực tiếp nộp vào hòm phiếu kín hoặc gửi phong bì niêm phong chứa phiếu trả giá qua đường bưu điện. Hòm phiếu và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong, bảo quản, bảo mật tuyệt đối cho tới buổi công bố trả giá. Thùng phiếu trước khi mở có sự giám sát của Tổ giám sát Mặt trận Tổ quốc, HĐND, Cựu chiến binh huyện cùng các khách hàng chứng kiến trực tiếp tại buổi công bố kết quả đấu giá. Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá của huyện tiến hành bóc và công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất sẽ là phiếu trúng đấu giá. 
       Qua tìm hiểu 100% khách hàng, tại buổi công bố kết quả đấu giá đều cho rằng: Đấu giá đất bằng hình thức gián tiếp của Hội đồng đấu giá huyện Sơn Dương đã tạo lòng tin trong nhân dân, công bằng, khách quan, minh bạch và đảm bảo việc bảo mật thông tin cho khách hàng; giúp khách hàng có nhu cầu thực sự mua được đất, tăng thu ngân sách nhà nước có thêm nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới phục vụ lợi ích thiết thực cho chính người dân tại địa phương. Những khách hàng không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt cọc ngay sau khi kết thúc thời gian công bố kết quả đấu giá. 
       Áp dụng hình thức đấu giá đất bỏ phiếu kín gián tiếp đã cho thấy kết quả bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực, tạo lòng tin trong nhân dân, công bằng, khách quan, hiệu quả, tăng thu ngân sách cho Nhà nước./.
                                                                        Đỗ Thị Thanh Uyên
                                                          Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /