Huyện Lâm Bình đánh giá hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội ở khu dân cư và sơ kết thực hiện mô hình tự quản

Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 - 21:00

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng 23/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội ở khu dân cư và sơ kết thực hiện mô hình tự quản ở khu dân cư


     Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quốc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực Huyện ủy Lâm Bình; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội các xã; bí thư chi bộ các thôn bản. 

Quang cảnh hội nghị


      Đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những việc đã làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, đặc biệt là hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội ở khu dân cư, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản…
      Phát biểu với hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Lê Ngọc Tân đề nghị thời gian tới Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và cả nhiệm kỳ đại hội Đảng 2015 - 2020; phát huy vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể thôn bản; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức họat động phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở; chú trọng công tác tập hợp, quản lý đoàn viên, hội viên; đa dạng các mô hình tự quản, nhóm tự quản ở khu dân cư, nhất là các mô hình về bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hoá… Đề nghị cấp uỷ cơ sở và khu dân cư thường xuyên giao ban, đánh giá kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, đồng thời định hướng hoạt động, giao nhiệm vụ cho từng tổ chức; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể thống nhất bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn; quan tâm lựa chọn, kiện toàn các chức danh chi đoàn, chi hội khi thiếu khuyết…
                                               

 

                                                                                                               Nông Văn Lành
                                                                                     Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình

 


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /