Chiêm Hóa: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện dự Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa

Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 - 10:29

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 20/6, Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa. Dự Đại hội còn có Tổ công tác của BTV Huyện ủy cùng 14 đảng viên trong Chi bộ.


      Trong nhiệm kỳ qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chiêm Hóa đã nỗ lực thực hiện hoàn thành 8/9 mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Số thu năm 2015 mới đạt trên 76,5 tỷ động đạt 102,9% đến năm 2019 số thu đạt 106,4 tỷ đồng đạt 102,3% so với mục tiêu Nghị quyết; số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2015 là 223 người, năm 2019 là 852 người, tăng 258% so với mục tiêu Nghị quyết; số thu BHYT học sinh trong 5 năm qua đều đạt 100%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96%. Từ năm 2915 đến năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận 11.298 hồ sơ giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, trợ cấp BHXH một lần với tổng số tiền thanh toán trên 93,6 tỷ đồng; tiến hành giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 1,6 triệu lượt người với tổng số tiền trên 395 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, cải cách hành chính được thực hiện tốt, từ năm 2015-2019, BHXH huyện đã tiếp nhận trên 69.800 hồ sơ, trong đó có trên 45.500 hồ sơ được tiếp nhận qua giao dịch điện tử. Việc tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử đã rút ngắn thời gian giải quyết chế độ, cấp sổ BHXH, BHYT đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người thụ hưởng.
      Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ BHXH huyện đã tích cực quán triệt các chị thỉ, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức đảng, giữa tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội; trong nhiệm kỳ Chi bộ kết nạp được 04 quần chúng ứu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT cho các đối tượng và người lao động. Hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn đảm bảo theo tôn chỉ, mục đích, tham gia tích cực vào việc quản lý cơ quan, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động. Hàng năm, Chi bộ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo hoạt động và củng cố Chi đoàn thanh nhiên, tạo điều kiện tốt nhất để Chi đoàn hoạt động hiệu quả. Qua đánh giá xếp loại, hàng năm 100% đảng viên trong Chi hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa (thứ 2 từ phải sang) tặng Đại hội bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 


      Từ những kết quả đạt được, Chi bộ đã rút ra 05 bài học kinh nghiệm, đồng thời đề các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, đó là: tổ chức thu BHXH, BHYT đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu từ năm 2020 có 100% dân số tham gia BHYT, đến năm 2025 có 45% lực lượng lao động tham gia BHXH; tiếp tục thực hiện giải quyết và Chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng quy định; phối hợp quản lý Chi phí khám chữa bệnh BHYT chặt chẽ; phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên..
      Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, Chi bộ tiếp tục đề ra chương trình hành động, kế hoạch cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nêu cao vai trò cấp ủy cùng với toàn thể cán bộ, viên chức xây dựng đơn vị phát triển toàn diện. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ khóa VI, Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 -2025.


                                                                                                                  Văn Bích
                                                                                        PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

    
 


Tổng số: 522 | Trang: 1 trên tổng số 53 trang  

Xem tin theo ngày:   / /