Ủy ban MTTQ xã Minh Dân, huyện Hàm Yên phối hợp vận động xây dựng công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020 - 20:02

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Minh Dân, huyện Hàm Yên phối hợp vận động xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.


      Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Dân phối hợp với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thôn Nước Mỏ tham gia xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” và thành lập Tổ tự quản vệ sinh môi trường. Tổng chiều dài công trình gần 1km, kinh phí thực hiện là 15.000.000 đồng, trong đó: Nhân dân đóng góp 12.400.000 đồng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã Minh Dân ủng hộ 2.600.000 đồng. 

 

 

Đoạn đường "Thắp sáng đường quê" thôn Nước Mỏ do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Minh Dân phối hợp vận động xây dựng

 


      Công trình được hoàn thành vào đúng dịp Đại hội Đảng bộ xã khai mạc đã mang lại nhiều ý nghĩa, góp phần tích cực trong việc thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 
                                                                 

                                                                                                                      Từ Quang Hanh
                                                                                                   Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Dân

 


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /