MTTQ thị trấn Na Hang giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42- NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 - 22:43

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Nghị quyết số 42- NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;


      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Na Hang đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, tổ chức giám sát, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp trên.

Công chức thị trấn Na Hang chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo tại tổ dân phố Nà Mỏ thị trấn 

 

      Đoàn đã tiến hành giám sát việc rà soát, lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, đủ điều kiện hưởng hỗ trợ được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố và trụ sở UBND thị trấn theo quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng.
       Giám sát việc rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm (được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020), tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020. Đủ điều kiện hưởng hỗ trợ được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố và trụ sở UBND thị trấn theo quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng.
       Giám sát việc hướng dẫn kê khai hồ sơ gồm: Đơn đề nghị trợ cấp (theo mẫu) của người lao động; danh sách người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ do tổ trưởng tổ dân phố lập, có xác nhận của UBND thị trấn; giấy chứng nhận tạm trú, tạm vắng do Công an thị trấn nơi cá nhân thường trú cấp, giấy chứng nhận tạm trú do Công an thị trấn nơi cá nhân tạm trú cấp (trong trường hợp là người địa phương đi làm việc ở các địa phương khác); danh sách chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng. 
      Tính đến ngày 17/6/2020, thị trấn Na Hang đã chi tiền hỗ trợ xong cho 69 người có công; 21 trường hợp là thân nhân người có công; 142 trường hợp hưởng bảo trợ xã hội; 31 hộ, 98 khẩu thuộc diện hộ nghèo; 52 hộ, 163 khẩu thuộc diện cận nghèo. Còn lại người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm (được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020), tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 đã lập danh sách, niêm yết công khai chờ tỉnh phê duyệt để chi trả hỗ trợ.
      Thông qua hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời. 


                                                                        Quang Uyên 
                                               Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Na Hang


 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.260 views


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /