Chiêm Hóa: Chủ tịch UBMTTQ huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Bưu điện Chiêm Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 - 21:52

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 18/6, Bưu điện Chiêm Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa; Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.


Quang cảnh Đại hội

 

      Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó đơn vị bảo đảm 100% số xã, thị trấn có điểm Bưu điện phục vụ cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; mạng đường thư cấp 3 được tổ chức 01 đến 02 chuyến/ngày, góp phần đảm bảo chuyển thư, báo, công văn, hàng hóa đến kịp thời; tích cực nâng cao chất lượng các dịch vụ, đặc biệt là công tác chuyển phát, đã có nhiều chương trình cải tiến mạng lưới đường thư cấp 3 nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển được áp dụng; kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tăng cao, năng suất lao động bình quân trong nhiệm kỳ đạt 519 triệu đồng/người/năm, doanh thu ước tính tăng 7,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17%; hiện nay thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng; thu nộp ngân sách Nhà nước hàng năm đạt 100% Nghị quyết. Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động, đơn vị luôn chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng những người quản lý kinh doanh giỏi, bổ sung lực lượng lao động có tay nghề; duy và thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp” Bưu điện Việt Nam tại đơn vị. Đến nay cơ bản tư duy làm việc của đội ngũ người lao động đã thay đổi theo hứng tích cực, chủ động, kỹ năng kinh doanh ngày càng năng động, chuyên nghiệp, nâng cao được uy tín, hình ảnh và thương hiệu VNPOST tại địa phương. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và đảm bảo an toàn trong quá trình chi trả chế độ BHXH trên địa bàn. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Bưu điện Chiêm Hóa đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội như: Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, các tổ chức nhân đạo, từ thiện, Quỹ Khuyến học và đồng bào bị bão lụt, thiên tai, tham gia ủng hộ chương trình an sinh xã hội. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Bưu điện Chiêm Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2017, 2019 và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của ngành trao tặng

      Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bưu điện Chiêm Hóa tiếp tục duy trì ổn đinh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới, bảo đảm an ninh thông tin bưu chính nhằm phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân dân; phấn đấu sản xuất kinh doanh hàng năm tăng trưởng từ 10% trở lên; nâng mức thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 05 đảng viên mới trở lên; xây dựng chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên, Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa III và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.


                                                                                     Văn Bích
                                                                   PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

 


Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /