Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa dự, chỉ đạo Đại hội chi bộ Trường THPT Hà Lang lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 - 10:02

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 16/6, chi bộ trường THPT Hà Lang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa; Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa, cùng 26 đảng viên trong Chi bộ.


Các đại biểu dự Đại hội

 

      Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ trường THPT Hà Lang đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra cơ bản đều đạt và vượt mức. Hằng năm bình quân có trên 80% học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt; tỷ lệ học sinh có học lực khá và giỏi tăng đều đạt từ 37% đến trên 40%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 95%, tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 89%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn được chú trọng đúng mức. Thực hiện các phong trào thi đua, Chi bộ nhà trường triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
        Cũng trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, duy trì thường xuyên, có nền nếp, đảm bảo nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hàng năm đạt cao; thường xuyên quan tâm quản lý, phát triển đảng viên, từ năm 2015 đến nay, chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 8 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam. Hàng năm, chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên, giáo viên, nhân viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tổ chức Công đoàn hàng năm xếp loại vững mạnh xuất sắc, Đoàn Thanh niên xếp loại vững mạnh và tập thể nhà trường đạt Trường Lao động tiên tiến.
      Trong nhiệm kỳ tới, Trường THPT Hà Lang phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, viên chức trong nhà trường đạt lao động tiên tiến trở lên; trong đó có 15% đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  duy trì sỹ số và tỷ lệ chuyên cần từ 95%; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 94% trở lên; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 87% trở lên; chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 8 đảng viên trở lên; phấn đấu trường cơ bản đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia vào năm 2025.

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa (thứ 3 từ phải sang) tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh


      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa nhấn mạnh, trong những năm qua, Chi bộ trường Trung học phổ thông Hà Lang đã đoàn kết thống nhất nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác giáo dục; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của Nhà trường luôn nỗ lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt. Đồng thời, tròng nhiệm kỳ tới chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chị thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới và xây dựng phong cách làm việc khoa học nói đi đôi với làm xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường, của cấp ủy chính quyền địa phương, của phụ huynh và học sinh. Nhà trường cần tiếp tục phát huy và nhân rộng thêm nhiều gương người tốt, việc tốt trong nhà trường. Thường xuyên xây dựng và tổ chức phong trào thi đua, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, nâng cao chuẩn mực đạo đức của học sinh, cách ứng xử trong xã hội cho học sinh hiện nay. Chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả từ khâu phát hiện, lựa chọn tổ chức, bồi dưỡng, tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh... 
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                     Văn Bích
                                                   Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

 


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /