Thị trấn Sơn Dương: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác giám sát

Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 - 14:41

Cỡ chữ: A+ A-

Trong những năm qua, công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thị trấn Sơn Dương đã từng bước phát huy vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn, tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.


      Ban Thanh tra nhân dân thị trấn Sơn Dương hiện có 09 thành viên, theo kế hoạch, trong năm 2020, Ban Thanh tra nhân dân tập trung giám sát nội dung xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, các công trình an sinh xã hội, các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn có sự đóng góp của nhân dân… 

 

 

Ban Thanh tra nhân dân thị trấn Sơn Dương giám sát ủng hộ xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Làng Cả


       Ban thường trực MTTQ thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát việc quyết toán các khoản kinh phí xây dựng nhà văn hóa năm 2019 của tổ dân phố Làng Cả với kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.           

      Thông qua giám sát, Đoàn giám sát đã đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức xây dựng, quá trình thanh quyết toán chứng từ thu, chi chưa khoa học.

 

 

Nhà văn hóa tổ dân phố Làng Cả được xây dựng dưới sự giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thị trấn Sơn Dương

 

      Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Thu Hiền -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương ghi nhận, đánh giá cao kết quả của tổ dân phố trong công tác tuyên truyền vận động, ủng hộ nguồn lực cho xây dựng nhà văn hoá của tổ; công tác xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện nguồn kinh phí bảo đảm theo đúng quy định, thực hiện công khai trước nhân dân và yêu cầu tổ sớm khắc phục những bất cập trong khả năng của tổ dân phố.

 

                                                                Trần Thị Thu Hiền
                                             Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Dương

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.106 views


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /