Ủy ban MTTQ xã Thanh Tương vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 - 08:48

Cỡ chữ: A+ A-

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng và chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thanh Tương (Na Hang) luôn quan tâm triển khai, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.


      Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã Thanh Tương đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí làm nhà cho gia đình ông Hứa Văn Khỏa, bố là liệt sỹ Hứa Công Hàm, là hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Bắc Danh, xã Thanh Tương, huyện Na Hang số tiền 90 triệu đồng, trong đó (Học viện quân y hỗ trợ 70 triệu đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Na Hang hỗ trợ  20 triệu đồng).

Ngôi nhà gia đình ông Hứa Văn Khỏa, thôn Bắc Danh, xã Thanh Tương đã hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng


      Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động cán bộ, công chức xã ủng hộ một ngày lương và vận động Ban phát triển, nhân dân thôn bản cùng tham gia đóng góp ngày công giúp gia đình đào móng, quy ra tiền là 16.523.000đ. Tổng số tiền gia đình được hỗ trợ là: 106.523.000đ.
      Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng tại xã Thanh Tương thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở dịa phương.

                                                              Đoàn Thị Phượng
                                   Chủ tịch MTTQ xã Thanh Tương, huyện Na Hang

 

Xem tin theo ngày:   / /