Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại Tuyên Quang

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020 - 16:13

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 5-6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Tuyên Quang.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

 

      Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.
      Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã báo với Đoàn công tác tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
      Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, tỉnh đã chủ động, sáng tạo thực hiện một số chương trình như phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ"; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế... Với cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, những chương trình này được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, đạt hiệu quả cao trong thực tiễn.
      Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 35 đồng bộ, cụ thể và dễ thực hiện; thực hiện giao và kiểm soát việc giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đến cấp huyện, cấp xã đảm bảo hệ thống chỉ tiêu chủ yếu thống nhất, đây là việc làm mới so với các nhiệm kỳ trước.
       Các cấp ủy đảng đã sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo việc bố trí cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với quy hoạch nhân sự HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, tạo nguồn quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy.
      Tính đến ngày 2-6-2020 có 241/448 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Kết quả đã bầu 1.688 ủy viên BCH, trong đó cấp ủy viên là nữ 26,3%, dân tộc thiểu số 44%, tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 34,5%, trong đó trẻ dưới 35 là 10,9%. Hiện còn 207 chi, đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành tổ chức đại hội xong trong tháng 6-2020.
      Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bám sát nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu và tiến độ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của cấp có thẩm quyền tích cực, chủ động tập trung thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí sôi nổi, dân chủ trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân…
       Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của Tuyên Quang đã đạt được trong những năm qua, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.
       Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đã đạt được, những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới; tập trung đánh giá sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo văn kiện báo cáo chính trị cần lắng nghe, chắt lọc ý kiến của các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nhân sự bảo đảm đúng quy định, quy trình, tạo dư luận tốt trong nhân dân, trở thành động lực để thực hiện thắng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới…

                                                                                      Theo Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /