Sơn Dương: Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ

Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 - 16:03

Cỡ chữ: A+ A-

Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong kiểm tra, giám sát; nhằm kịp thời phát hiện hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ


Đoàn giám sát làm việc tại xã Minh Thanh (Sơn Dương)

 

      Từ ngày 02/6/2020 đến ngày 08/6/2020, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương phối hợp với Phòng Lao dộng, Thương binh và Xã hội thành lập 02 đoàn giám sát tại 20/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giám sát việc lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, việc chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
       Đoàn giám sát làm việc với trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, bản, tổ dân phố và các hộ gia đình thuộc các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ; làm việc tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đoàn giám sát nắm tình hình tại gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ


          Qua giám sát cho thấy, UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo rà soát của xã, thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo và triển khai việc rà soát lập danh sách các đối tượng thụ hưởng đến từng khu dân cư, hộ gia đình; tuyên truyền đến nhân dân về chủ trương của Chính phủ, có trên 99% hộ gia đình nắm bắt được đầy đủ các thông tin. Công khai danh sách tại nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Công tác chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đảm bảo chính xác, minh bạch, không có trường hợp người dân kiến nghị hay thắc mắc về chế độ.  
      Sau đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng thông báo kết luận giám sát, đánh giá rõ những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại hạn chế đề nghị các đơn vị khắc phục. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo tinh thần Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác.  

                                                         Hà Đình Cường
                                     Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương


 


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /