Hàm Yên: Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020 - 08:55

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 05/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành giám sát việc thực hiện các quy trình, thủ tục và việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân trên địa bàn.


MTTQ thị trấn Tân Yên giám sát việc niêm yết danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ

 

      Theo kết quả giám sát, trên địa bàn thị trấn Tân Yên có 635 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội là 1.500.000 đồng/người và hộ nghèo, cận nghèo là 750.000 đồng/người. Đến nay công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng là người có công, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa thị trấn đã được triển khai thực hiện và đảm bảo công khai, minh bạch đúng đối tượng.
      Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên tiếp tục chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc rà soát, lập danh sách, niêm yết công khai các nhóm đối tượng là hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, các đối tượng là người lao động tự do, bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để sớm thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ và đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

 
                                                                      Vũ Mạnh Thắng
                                                    Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên     

 

Xem tin theo ngày:   / /