Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đánh giá tình hình vận động, quản lý và sử dụng Quỹ        

Thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020 - 07:53

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều 26-5, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã tổ chức họp đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh năm 2019, dự kiến phân bổ sử dụng Quỹ năm 2020.


Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân và các đại biểu tại buổi làm việc

 

      Trong năm 2019, tổng số tiền vận động tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo của tỉnh là trên 7,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn dư quỹ năm 2018 chuyển sang trên 3,6 tỷ đồng, vận động tiếp nhận ủng hộ trong năm 2019 được gần 4,1 tỷ đồng. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 124 hộ làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền trên 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo, tặng quà các đối tượng số tiền trên 270 triệu đồng. Số dư Quỹ còn lại chuyển sang năm 2020 là trên 4 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh tiếp tục vận động ủng hộ được trên 1,1 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vận động, tiếp nhận ủng hộ gần 5,2 tỷ đồng.
    Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức phát động thi đua làm 250 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trong toàn tỉnh - Đây là công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh năm 2020; chào mừng kỷ niệm 90 năm, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Để thực hiện công trình, MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ nguồn lực từ Quỹ vì người nghèo các cấp, ủng hộ ngày công lao động, nguyên vật liệu... để hoàn thành xây dựng 250 ngôi nhà trong tháng 11/2020. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà cho 114 hộ nghèo, hộ cận nghèo; Quỹ cấp huyện hỗ trợ 136 nhà. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thúy Hà phát biểu thảo luận


          Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thống nhất phân bổ số tiền trên 3,4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh để hỗ trợ sửa chữa nhà và làm nhà mới cho 114 hộ nghèo của 10 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. 
                                                                                Đỗ Sang
 

Xem tin theo ngày:   / /