Chiêm Hóa: đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-Cp của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020 - 22:04

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 23/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-Cp của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-Cp của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức văn hóa xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


      Thực hiện Quyết định 472/QĐ-UBND, ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang, huyện Chiêm Hóa có 1.196  người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ trên 1 tỷ 790 triệu đồng; mức hỗ trợ 500.000đ/người/tháng; thời gian hỗ trợ 3 tháng. UBND huyện Chiêm Hóa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; niêm yết công khai, đầy đủ danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính ban hành kèm theo các quyết định để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Các đại biểu dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


 

     Đến ngày 18/5/2020, trên địa bàn huyện đã cơ bản triển khai rà soát và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng: Người có công với cách mạng và thân nhân; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với các đối tượng còn lại, hiện nay các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đang phối hợp rà soát, thẩm định để kịp thời hỗ trợ các đối tương theo quy định.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

 


      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện các quyết định của các cấp về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và bàn các giải pháp khắc phục, đảm bảo việc hộ trợ đúng đối tượng, đúng thời gian, công khai, minh bạch để các đối tượng được thụ hưởng nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và kinh doanh, sản xuất.
      Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Vinh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã bám sát nội dung của văn bản cấp trên, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả  chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 472/QĐ-UBND, ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thuộc diện được hỗ trợ theo quy định nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, lao động sản xuất, phát triên kinh tế gia đình.

                                                                            Văn Bích
                                                          PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

Xem tin theo ngày:   / /