Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án tù tại Trạm giam Quyết Tiến thuộc Cục C10- Bộ Công an

Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020 - 10:19

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Quy chế số 40/QC-BTTUBMTTQVNTTQ-VKSNDTTQ ngày 09/01/2015 về việc phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang; theo đó, ngày 23/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 535/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 536/KH-VKS-P8, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Quyết Tiến thuộc Cục C10 - Bộ Công an.


      Thời gian kiếm sát từ ngày 06/5/2020 đến ngày 20/5/2020, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/4/2020.
     Theo kế hoạch, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp các nội dung có liên quan: Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; về thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đoàn kiểm sát làm việc tại Trại giam Quyết Tiến


      Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe Giám thị trại giam Quyết Tiến thuộc Cục C10 - Bộ Công an báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể; theo đó, Đoàn trực tiếp nghiên cứu sổ sách, báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ và chế độ chính sách đối với phạm nhân… 

Tiếp xúc phạm nhân tại nơi lao động

 

      Qua công tác trực tiếp kiểm sát cho thấy, trong kỳ kiểm sát, cơ bản Trại giam Quyết Tiến đã thực hiện đúng các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án phạt tù. 
      Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát trực tiếp cũng đã chỉ ra một số vi phạm, thiếu sót, như còn giam chung 25 phạm nhân dưới 18 tuổi với 16 phạm nhân trên 18 tuổi có mức án thấp trong cùng 01 buồng giam; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng phạm nhân có lúc, có nơi chưa sâu sát, công tác quản lý phạm nhân tại nơi lao động còn sơ hở để 01 phạm nhân có hành vi trốn khỏi nơi giam; 76 lượt phạm nhân vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ phải xử lý kỷ luật.   
      Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, ngày 20/5/2020, Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận trong đó có nội dung kiến nghị yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế, cơ bản Trại giam Quyết Tiến chấp nhận, tiếp thu.
                                                                      Hoàng Tuyến
 

Xem tin theo ngày:   / /