MTTQ nắm tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020 - 10:34

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 05/5/2020 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


      Việc triển khai hoạt động giám sát này nhằm đảm bảo việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời. Theo Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tập trung vào 8 nội dung giám sát. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát tại thời điểm lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách, thời điểm các cơ quan liên quan tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ và giám sát sau khi hoàn tất việc chi trả kinh phí để nắm bắt tâm tư, dư luận của nhân dân về chính sách hỗ trợ. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tăng Thị Dương kiểm tra, nắm tình hình việc chi trả hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng dịch Covid - 19 tại xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa


      Để nắm tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 14/5/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tăng Thị Dương đã có buổi làm việc tại huyện Chiêm Hóa. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình cho thấy việc triển khai các chính sách hỗ trợ đã được UBND huyện Chiêm Hóa triển khai theo đúng quy định, về tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa cũng đã tổ chức việc giám sát theo Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế tại cơ sở, công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ ở một số xã còn hạn chế; tiến độ rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo ở một số xã chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ chung cả huyện; việc rà soát, xác nhận và hỗ trợ đối tượng lao động tự do, lao động bị mất việc, ngừng việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ở cấp xã còn lúng túng...

Đoàn công tác làm việc tại huyện Chiêm Hóa


      Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tăng Thị Dương đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa tiếp tục tăng cường tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của hỗ trợ của Chính phủ để người dân lựa chọn chính sách hỗ trợ phù hợp; khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng; thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng, tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời, tránh bỏ sót đối tượng và trục lợi chính sách.

                                                                                         Lăng Hằng
 

Xem tin theo ngày:   / /