Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020 - 07:47

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 18/5, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có 56/56 đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và phát biểu tại Đại hội.


      Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể có 8 chi bộ thuộc các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đảng bộ có 56 đảng viên/57 cán bộ, công chức, nhân viên công tác tại 12 cơ quan thuộc Đảng bộ. Tỷ lệ đảng viên chiếm 98,2% so với tổng số cán bộ, công chức, nhân viên của các cơ quan trong Đảng bộ; trong đó có 29 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chiếm 51,8% so với số lượng đảng viên của Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội

 


      Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác triển khai đến các chi bộ thực hiện. Chú trọng chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy huyện theo lĩnh vực phụ trách. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, cơ quan bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế cơ sở triển khai nhiệm vụ chuyên môn có kết quả. Tích cực xây dựng cơ quan, đoàn thể, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, kịp thời khắc phục tồn tại hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận được quan tâm. Duy trì đảm bảo chương trình kiểm tra, giám sát. Cơ bản hoàn thành 6/6 mục tiêu, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội đề ra.
      Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các chi bộ lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy huyện theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động trực tiếp tham mưu và phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham mưu cho Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trung ương; của tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.
      Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương đi đầu trong học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết của Đảng. Hàng năm tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập và chỉ đạo các chi bộ triển khai đầy đủ chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên trong Đảng bộ; lựa chọn nội dung "làm theo" Bác phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ
      Trong thực hiện lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể, Đảng bộ đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, công tác chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Quan tâm lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể và các Hội quần chúng, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng bộ vững mạnh, Đảng ủy đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp trên bố trí cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm cao đảm nhận nhiệm vụ của từng đoàn thể; thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, gắn hoạt động của các đoàn thể vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; tham gia có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động do các tổ chức chính trị- xã hội cấp trên phát động. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 12/12 cơ quan hàng năm đều đạt tập thể lao động tiên tiến và đạt chuẩn văn hóa...
      Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn tốt; năng động, sáng tạo, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó phấn đấu đạt một số mục tiêu chủ yếu như: Lãnh đạo 100% chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ huyện thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra; Đảng bộ và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá và đạt “Tập thể lao động tiên tiến”; 100% tổ chức đoàn thể được xếp loại mức cao nhất...

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội


     Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần "đoàn kết, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh", Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp thứ nhất BCH khoá III đã bầu 03 đồng chí vào BTV Đảng ủy; đồng chí Quan Văn Duyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Triệu Thị Yên giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                        Văn Bích
                                                               Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

 


Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /